POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES§ 1. Kim jesteśmy?

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Finance Development Sp. z o.o., ul. Polska 15, 60-595 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000492955, NIP: 7792419059, REGON:302625315.
 • Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pisząc na: info@speedfin.pl lub wysyłając list na: Finance Development Sp. z o.o., ul. Polska 15, 60-595 Poznań.

§ 2. Skąd mamy Państwa dane?

 • Państwa dane pozyskujemy przede wszystkim od Państwa. Jeżeli jest Pan/i naszym klientem, podaje nam Pan/i swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług. Jeśli jest Pan/i naszym kontrahentem, podaje nam Pan/i swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy. Państwa dane kontaktowe możemy pozyskać również od Państwa współpracowników, np. w ramach bieżącej korespondencji.

§ 3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:X
  • Świadczenie usług naszym klientom. Jeśli jest Pan/i naszym klientem, Pana/i dane przetwarzamy w celu świadczenia naszych usług w oparciu o umowę lub ich rozliczenia na gruncie podatkowym czy reklamacyjnym. Musimy zapewnić bezpieczeństwo płatności oraz zadbać o realizację zobowiązań stron;
  • Prowadzenia naszej strony speedfin.pl. Państwa dane przetwarzamy w celu poprawnej funkcjonowania naszej strony internetowej;
  • Współpraca z kontrahentami. Jeżeli współpracują Państwo z nami lub chcieliby Państwo podjąć współpracę biznesową, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia współpracy, np. poprzez dodanie do bazy klientów;
  • Wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda, wyrażana pod formularzem kontaktowym.

§ 4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

 • Podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:
  • Dane dotyczące korzystania przez Pana/ią z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Pana/i zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
  • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami, żeby zadać pytanie o to, jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasze serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Pana/i pytania i związane z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji;
  • Jeśli prowadzi Pan/i z nami współpracę biznesową lub chce Pan/i taką współpracę nawiązać, przetwarzamy Pana/i dane, ponieważ zawarliśmy z Panem/ią umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Pana/i propozycję współpracy i podjęcia działań przed zawarciem stosownej umowy. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy;
  • Jeśli wyraził Pan/i zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, przetwarzamy Pana/i dane w celu zrealizowania tej usługi.

§ 5. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

 • Okres, przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania:
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
  • Prowadzenie współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiejwspółpracy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań;
  • Dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres, kiedy jest Pan/i użytkownikiem strony oraz później licząc od czasu kiedy przestał Pan/i korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usunie Pan/i informacje zapisane w plikach cookies na Pana/i urządzeniu;
  • Do momentu odwołania zgody na otrzymywanie treści marketingowych.

§ 6. Odbiorcy danych.

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • Upoważnionym pracownikom Administratora;
  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 7. Jakie mają Państwo prawa?

 • Ma Pan/i prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • poprawiania danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • żądania usunięcia danych;
  • przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • Uprawnienia, o których mowa powyżej może Pan/i wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: info@speedfin.pl lub listownie pod adresem: Finance Development Sp. z o.o., ul. Polska 15, 60-595 Poznań.
 • Jeżeli uzna Pan/i, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Pana/i danych osobowych to ma Pan/i prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu - Prawo do sprzeciwu może Pan/i zgłosić, gdy nie chce Pan/i, abyśmy przetwarzali Pana/i dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Pana/i dane dla potrzeb innych procesów, ale już nie dla celu, dla którego zgłosił Pan/i sprzeciw, chyba że Pana/i żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

§ 8. Polityka plików cookies

 • Czym są pliki cookies?
  • Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na identyfikację osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Administratora, z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów, stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie użytkownika lub jego sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
  • Używane przez Finance Development ciasteczka są bezpieczne dla Państwa urządzeń.
 • Do czego są używane pliki cookies?
  • Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są też w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  • Używane są trzy rodzaje plików cookies:
   • przechowujące preferencje odwiedzającego;
   • zapewniające operacyjność strony internetowej;
   • gromadzące dane analityczne.
  • Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika.
 • Jakie pliki cookies są używane oraz jak długo są przechowywane?
  • Administrator używa następujących plików cookies:
   • Ciasteczka sesji – do utrzymywania sesji. Te pliki działają podczas Twojej wizyty na stronie Administratora, po czym są automatycznie usuwane;
   • Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu witryny pozostaną na Pana/i komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Pana/i skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie serwisu speedfin.pl będzie dla Pana/i łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.
 • Usuwanie plików cookies.
  • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcesz się z nami podzielić uwagami, wyrazić krytykę lub nas pochwalić :)
napisz nam email'a lub do nas zadzwoń.

881 206 620

info@speedfin.pl

Finance Development Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 25/15 | 60-822 Poznań